May 2020

Month

Medical University Sofia
ПРИЕМ НА ЧУЖДИ ГРАЖДАНИ ЗА СТУДЕНТИ В МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ за 2020/ 2021 Прием на лица, граждани на ЕС и ЕИП и Конфедерация Швейцария: 1. Срок за прием на документи: от 15.07.2020 г. до 10.09.2020 г. 2. Провеждане на подготвителни курсове по биология и химия на английски език от преподаватели по биология от МФ...
Read More

English idioms by theidioms.com