Medical University in Sofia entry exam dates

Medical University Sofia

ПРИЕМ НА ЧУЖДИ ГРАЖДАНИ ЗА СТУДЕНТИ В МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ за 2020/ 2021

Прием на лица, граждани на ЕС и ЕИП и Конфедерация Швейцария:

1. Срок за прием на документи: от 15.07.2020 г. до 10.09.2020 г.

2. Провеждане на подготвителни курсове по биология и химия на английски език от преподаватели по биология от МФ и по химия от ФФ с цел уеднаквяване на знанията по биология и химия на кандидатите от различни страни. от 08.09.2020 г. до 12.09.2020 г.

3. Конкурсен изпит по английски език, биология и химия- 13.09.2020 г. / неделя /

4. Обявяване на резултатите от конкурсния изпит – 16 .09.2020 г.

 

Sofia Medical University entry exam dates 2022
Sofia Medical University entry exam dates 2022 for medicine, dentistry and pharmacy
1 Response

Leave a Reply

English idioms by theidioms.com