Ιατρικό Πανεπιστήμιο – Φιλιππούπολη

  • Ιατρικό Πανεπιστήμιο – Φιλιππούπολη (Plovdiv) ιδρύθηκε το 1945. Υπάρχει πανεπιστημιακό νοσοκομείο με πάνω από 1400 κλίνες, το οποίο είναι διαθέσιμο για την ανάπτυξη των γνώσεων των φοιτητών.
  • Ιατρική: η εκπαίδευση διαρκεί 6 χρόνια και ο τελευταίος χρόνος περιλαμβάνει μόνο πρακτική στη Σχολή Ιατρικής;
  • Οδοντιατρική: η εκπαίδευση διαρκεί 5-μισι χρόνια και περιλαμβάνει 9 μήνες πρακτική
  • Φαρμακευτική: η εκπαίδευση διαρκεί 5 χρόνια και περιλαμβάνει 6 μήνες πρακτική στο Ιατρικό Πανεπιστήμιο του Plovdiv;
  • Διαχείριση υγειονομικής περίθαλψης - 1 και 1,5 χρόνια στη Σχολή Δημόσιας Υγείας;
  • Δημόσια υγεία και διαχείριση της υγείας στο Ιατρικό Πανεπιστήμιο του Plovdiv - διαρκεί μόνο ένα έτος;
  • Διαχείριση ιατρικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων και δημόσιας υγείας στο Ιατρικό Πανεπιστήμιο - ενάμιση χρόνο - στη Σχολή Δημόσιας Υγείας.

Θα σας παρέχουμε πλήρη υποστήριξη καθ ‘όλη τη διάρκεια των σπουδών σας. Θα σας παρέχουμε τον ευκολότερο τρόπο προετοιμασίας για τις εισαγωγικές εξετάσεις δίνοντάς σας πρόσβαση στην διαδικτυακή πλατφόρμα μας, όπου θα μπορείτε να κάνετε δοκιμές σε διάφορους τομείς. Προτεραιότητά μας είναι να προετοιμάσουμε όλα τα απαραίτητα έγγραφα για την αίτησή σας.

English idioms by theidioms.com