Πανεπιστήμιο Αρχιτεκτονικής, Πολιτικών Μηχανικών και Γεωδαισίας

Το Πανεπιστήμιο Αρχιτεκτονικής, Πολιτικών Μηχανικών και Γεωδαισίας είναι το πιο διάσημο στον τομέα της αρχιτεκτονικής, της γεωδαισίας και της μηχανικής.

Ιδρύθηκε το 1942, το Πανεπιστήμιο περιλαμβάνει 5 σχολές.

Στα Αγγλικά μπορείτε να σπουδάσετε την ειδικότητα “Κατασκευή κτιρίων και εγκαταστάσεων”, η οποία διαρκεί 10 εξάμηνα – 5 χρόνια.

Θα σας παρέχουμε πλήρη υποστήριξη καθ ‘όλη τη διάρκεια των σπουδών σας. Θα σας παρέχουμε τον ευκολότερο τρόπο προετοιμασίας για τις εισαγωγικές εξετάσεις δίνοντάς σας πρόσβαση στην διαδικτυακή πλατφόρμα μας, όπου θα μπορείτε να κάνετε δοκιμές σε διάφορους τομείς. Προτεραιότητά μας είναι να προετοιμάσουμε όλα τα απαραίτητα έγγραφα για την αίτησή σας.

English idioms by theidioms.com