Pleven Medical University

МУ- Плевен е университет с огромно интернационално разнообразие.

Преподавателите са много добри и въвеждат иновационни практики. Градът е много жив и чист.

Стандартът на живот е по-нисък от столицата, тоест с по-нисък бюджет ще можете да получите доста повече от София.

Студенти, които не говорят добре английски език, имат възможност за подготвителна година с активно изучаване на английски.

На английски език има само медицина. Изучава се 6 години и след това се получава магистърска степен.

Най-голямото предимство на университета са ниските такси и високото ниво на преподаване.

Учебната година започва през месец февруари.

Ние ще ви окажем пълна подкрепа по време на цялото следване. Ще ви предоставим най-лесния начин за подготовка за входните изпити, като ви предоставим достъп до нашата онлайн платформа, в която ще можете да правите тестове в различни области. Наш приоритет е да  подготвим всички документи необходими за кандидатстването ви.

English idioms by theidioms.com