Universitet för arkitektur, anläggningsverksamhet och geodesi

University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy är det mest prestigefyllda inom området arkitektur, geodesi och teknik.

UACEG grundades 1942 och har 5 fakulteter.

På engelska kan du studera specialiteten ”Byggande av byggnader och strukturer”, som varar i 10 semestrar – 5 år

CONTACTS

Address:

Sofia, Bulgaria, Str. Luben Karavelov 9

+359888400186

 

office@igeneration.agency

Vi ger dig fullt stöd under hela kursen. Vi kommer att förse dig med det enklaste sättet att förbereda dig för inträdesproven genom att ge dig tillgång till vår onlineplattform där du kan göra tester inom olika områden . Vår prioritering är att förbereda alla dokument du behöver för din ansökan.

English idioms by theidioms.com