ΠΤΥΧΙΟ

Προγράμματα Πτυχίου:

Νέο Βουλγαρικό Πανεπιστήμιο:

  1.  Ανθρωπολογία

      2.  Εφαρμοσμένες Ξένες Γλώσσες για Διοίκηση και Διοίκηση (στα αγγλικά και μια δεύτερη ξένη γλώσσα)

      3. Επιχειρηματικές Σπουδές (κοινό πρόγραμμα με το Πανεπιστήμιο του Σέφιλντ)

      – Χρηματοοικονομική και Λογιστική

      – Ξενοδοχείο και Φιλοξενία

      – Διοίκηση

      – Μάρκετινγκ

     4. Διαχείριση Δικτύου

     5. Προγραμματισμός Δικτύου

     6. Φιλοσοφία

     7. Πολιτική και κοινωνία

     8. Ψυχολογία

     9. Διεθνής πολιτική (Στα Γαλλικά)

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για το New Bulgarian University εδώ.

 

Πανεπιστήμιο VUZF:

  1. Διεθνείς επιχειρήσεις και χρηματοδότηση

      2. Διοίκηση επιχειρήσεων και μάρκετινγκ

      3. Οικονομικά

 

Πολυτεχνείο Σόφιας:

  1. Διεθνή χρηματοδότηση

      2. Διαχείριση κινδύνου

      3. Πληροφοριακά συστήματα στις επιχειρήσεις

      4. Επιχειρηματικές δεξιότητες για επιτυχημένη ηγεσία

      5. Ηλεκτρονικές πληρωμές

      6. Ηγεσία και εταιρική κουλτούρα

      7. Λογιστική διαχείρισης

      8. Διεθνείς Σχέσεις, Παγκόσμια Οικονομία και Στρατηγική Ανάλυση

      9. Συστήματα και Τεχνολογίες Υπολογιστών

     10. Ηλεκτρονικά

     11. Συστήματα Αυτοματισμού, Πληροφοριών και Ελέγχου

     12. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

     13. Βιομηχανική Μηχανική

     14. Μηχανολόγων Μηχανικών και Τεχνολογιών

     15. Μηχανολόγων Μηχανικών και Οργάνων

     16. Εξοπλισμός και Τεχνολογίες Μεταφορών

     17. Αεροπορικός Εξοπλισμός και Τεχνολογίες

     18. Βιομηχανική Διοίκηση

     19. Γραφιστική και Εκτύπωση

     20. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

     21. Σχεδιασμός και τεχνολογίες ένδυσης και κλωστοϋφαντουργίας

     22. Μηχανολόγων μηχανικών

     23. Μηχατρονική μηχανική

     24. Επιστήμη και μηχανική υπολογιστών

     25. Αεροναυπηγική μηχανική

     26. Πληροφορική και επιστήμη λογισμικού

     27. Βιομηχανική μηχανική

     28. Ηλεκτρονική διαχείριση

     29. Τεχνολογία πληροφοριών για τη διαχείριση επιχειρήσεων

 

Πανεπιστήμιο Διοίκησης της Βάρνας:

  1. Διεθνής διαχείριση φιλοξενίας

      2. Γαστρονομία και μαγειρικές τέχνες

      3. Φιλοξενία και μαγειρικές τέχνες

      4. Μαγειρική επιστήμη

      5. Διεθνής τουριστική διαχείριση

      6. Διοίκηση επιχειρήσεων

      7. Διοίκηση διεθνών επιχειρήσεων

      8. Μηχανική λογισμικού

 

English idioms by theidioms.com