ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Μεταπτυχιακά Προγράμματα:

 

Νέο Βουλγαρικό Πανεπιστήμιο:

Αμερικανικές και Βρετανικές Σπουδές. Συγκριτικές Προσεγγίσεις. (Στα Αγγλικά)

Αρχαιολογία Βαλκανίων και Ανατολικής Μεσογείου (στα αγγλικά)

Διαχείριση επωνυμίας (στα αγγλικά)

Γνωστική επιστήμη (στα αγγλικά)

Ψηφιακό μάρκετινγκ και μέσα κοινωνικής δικτύωσης (κοινό πρόγραμμα με το Πανεπιστήμιο του Σέφιλντ) (στα αγγλικά)

Χρηματοοικονομικά και Τραπεζική (κοινό πρόγραμμα με το Πανεπιστήμιο του Σέφιλντ) (στα αγγλικά)

Διαχείριση και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού (στα αγγλικά) – πρόγραμμα πλήρους απασχόλησης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διεθνείς επιχειρηματικές επικοινωνίες

Διεθνείς Σχέσεις και Δημόσια Διοίκηση (στα γαλλικά)

Διεθνείς Σχέσεις και Συγκριτική Πολιτική (στα γαλλικά)

Ολοκληρωμένες διαδικασίες στην Ευρώπη και τον μετασοβιετικό χώρο (στα ρωσικά)

Management and Economics of Sustainable Development (στα Αγγλικά)

Διοίκηση Επιχειρήσεων, Καινοτομίας και Τεχνολογίας (Κοινό πρόγραμμα με το Πανεπιστήμιο του Σέφιλντ) (στα αγγλικά)

Μάρκετινγκ, Διαφήμιση και Δημόσιες Σχέσεις (Κοινό πρόγραμμα με το Πανεπιστήμιο του Σέφιλντ) (στα αγγλικά)

Μουσική Παράσταση (στα Αγγλικά)

Σπουδές Νοτιοανατολικής Ευρώπης (στα αγγλικά)

Παθολογία Λόγου και Γλώσσας (στα Αγγλικά)

Στρατηγική ηγεσία (στα αγγλικά)

 

VUZF:

Οικονομία (Ηγεσία και Διοίκηση)

Διεθνείς Σχέσεις, Παγκόσμια Οικονομία και Στρατηγική Ανάλυση

Διοίκηση επιχειρήσεων και μάρκετινγκ

Χρηματοδότηση

 

Πανεπιστήμιο Διοίκησης της Βάρνας:

ΜΑΣΤΕΡ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (MSc)

ΜΑΣΤΕΡ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA)

 

Πολυτεχνείο Σόφιας

 

Master στα Γαλλικά

Πληροφορική και επικοινωνίες

Ηλεκτρονική και μηχανική ελέγχου

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες

Ηλεκτρονική και Μηχανική Ελέγχου

 

Master στα Γερμανικά:

Γενική μηχανολογία

Συστήματα και τεχνολογίες υπολογιστών

Βιομηχανική διαχείριση

Διοίκηση επιχειρήσεων

English idioms by theidioms.com